PERQUE ELS HOMES MORIM ABANS QUE LES DONES? :P

POS VA A SER QUE SI! :P